Dokumenty wymagane przy Sakramentach Świętych i katolickim pogrzebie

CHRZEST ŚWIĘTY – o jego udzielenie proszą Rodzice dziecka.

Dokumenty:

– kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,

– akt ślubu rodziców,

– dane rodziców i chrzestnych (nazwisko i imię, wiek, wyznanie, zawód i miejsce zamieszkania)

oraz jeśli chrzestni są z poza naszej parafii świadectwo o praktykowaniu wiary z parafii,

gdzie zamieszkują od minimum 3 miesięcy.

Jeżeli rodzice dziecka nie są związani sakramentem małżeństwa i nie mają przeszkody

do jego zawarcia, muszą wcześniej spotkać się z proboszczem Parafii.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Dokument:

akt chrztu świętego dziecka.


BIERZMOWANIE

Dokumenty:

– akt chrztu świętego kandydata do bierzmowania,

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej, opinia aktualnego katechety

lub świadectwo ukończenia katechizacji,

– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.


MAŁŻEŃSTWO 

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do ks. Proboszcza

(w parafii narzeczonej lub narzeczonego).

Dokumenty:

– akty chrztu świętego obojga narzeczonych (aktualne tzn. z datą do trzech miesięcy wstecz),

– świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,

– dowody osobiste narzeczonych,

– świadectwo bierzmowania,

– świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,

– zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych,

– w wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał

za sobą również skutki cywilno – prawne) należy do biura parafialnego dostarczyć dokumenty

z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa,

– jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają akt ślubu;

w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka.


POGRZEB KATOLICKI

Dokumenty:

– akt zgonu

– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (komunii świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią

lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Wizualizacja naszego kościoła

Biuro parafialne

Dokładne dni i godziny otwarcia biura parafialnego zamieszczone są zawsze na początku ogłoszeń w zakładce Aktualności / Ogłoszenia
W sprawach nagłych proszę o kontakt telefoniczny / smsowy (tel. 665 381 212)
Z pamięcią - ks. Tomasz Ibsz

Spowiedź święta

Poniedziałek - Sobota:30 minut przed Mszą św.
okres kolędowy 30 minut przed ranną Mszą św.

Nabożeństwa

Msze święte
niedzielne:
sobota18:00
lipiec-sierpień 19:00
niedziela9:00 (dla dorosłych)
11:00 (dla dzieci)
18:00 (wieczorna)
lipiec-sierpień 20:30
w dni powszednie:18:00
lipiec-sierpień 19:00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (za wyjątkiem maja i października)
Informacja wOgłoszeniach
Nabożeństwa różańcowe (październik)
Informacja wOgłoszeniach
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (za wyjątkiem maja i października)
niedziela:8:30
Adoracja Najświętszego Sakramentu
każdy czwartek
Informacja wOgłoszeniach
I sobota miesiąca
od maja do października (2022)
Informacja wOgłoszeniach
Katecheza dla kandydatów do sakramentu bierzmowania
Informacja wOgłoszeniach
Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed urodzeniem/chrztem św. dziecka
Informacja wOgłoszeniach
„Przystań” - katecheza dla dzieci i rodziców przed I Komunią świętą
Informacja wOgłoszeniach

Facebook